Либерал Эмэгтэйчүүдийн Оюуны Сан нь "Сонгогчийн боловсрол" төслийг Бүгд Найрамдахчуудын Олон улсын хүрээлэнтэй хамтран зохион байгуулж байна.

http://www.gec.gov.mn/details/2040

Comments

Popular posts from this blog

БУЛГАН АЙМГИЙН ХЭМЖЭЭНД АВЛИГЫН ЭСРЭГ “ШУДАРГА БУЛГАН” АЯН эхлүүлээд байна.