Posts

Showing posts from May, 2017

Либерал Эмэгтэйчүүдийн Оюуны Сан нь "Сонгогчийн боловсрол" төслийг Бүгд Найрамдахчуудын Олон улсын хүрээлэнтэй хамтран зохион байгуулж байна.

Image

ЛЭОС-ийн Дорнод аймгийн салбар зөвлөлийн мониторингийн төсөл

Image